Bedrijven staan te springen om goed geschoold technisch personeel. Tegelijk kiezen steeds minder leerlingen in het vmbo voor techniek. Een landelijke uitdaging waar we ook in de regio Deventer mee te maken hebben. Het ministerie van OCW, Stichting Platforms vmbo (SPV) en Platform Talent voor Technologie (PTvT) stellen middelen beschikbaar om regionaal te werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Met Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello gaan het onderwijs en bedrijfsleven samen de uitdaging aan.

Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello is een samenwerking van het Etty Hillesum Lyceum, Zone.college, Technicampus, ROC Aventus en Platform Techniek Stedendriehoek. Ruim 60 bedrijven uit de regio Deventer-Twello zijn aangesloten. We delen onze kennis en ervaring en bundelen onze krachten om de regio steviger op de kaart te zetten qua techniekonderwijs.

Drie doelen

Ontwikkelingen in de techniek gaan razendsnel. Sneller dan het onderwijs kan bijhouden. Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven het onderwijs is daarom essentieel. Samen met zo’n 60 bedrijven werken we aan drie doelen:

1. Instroombevordering in het technisch onderwijs
2. Verbetering van het technisch onderwijs en professionalisering van de docenten
3. Samenwerking met het bedrijfsleven om meer praktijkgericht onderwijs te kunnen geven

Projecten

Om deze doelen te realiseren, werken we in ontwikkelteams aan 9 projecten:

1. Verbeteren aansluiting primair onderwijs op techn(olog)isch vmbo
2. Verbeteren aandacht techniek in onderbouw vmbo
3. Verbeteren aandacht voor meer meiden in de techniek
4. Verbeteren harde techniekprofielen bovenbouw
5. Verbeteren techn(olog)isch aanbod in overige profielen
6. Professionaliseren docenten en instructeurs
7. Verbeteren facilitair aanbod Techniek
8. Verbeteren aansluiting vmbo op mbo
9. Verbeteren samenwerking regionale bedrijfsleven

Tot en met juli 2024 werken we in deze ontwikkelteams aan de projecten. Daarna worden nieuwe afspraken gemaakt om duurzaam te blijven werken aan sterker techniek onderwijs.

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op