Hoe eerder je kinderen kennis laat maken met techniek, hoe meer tijd je hebt om hun interesse te wekken. Dat is het doel van dit project: meer leerlingen in het primair onderwijs duurzaam interesseren voor en in aanraking brengen met techniek en technologie. Daarnaast willen we Wetenschap & Technologie onderwijs op de basisschool beter laten aansluiten op het techn(olog)isch onderwijs in het vmbo.

Hoe we dit doen?
We werken nauwer samen met het primair onderwijs. We ontwikkelen een inhoudelijk programma dat aansluit op relevante thema’s in het primair onderwijs. We stellen faciliteiten beschikbaar van het vmbo en professionaliseren leerkrachten (in samenwerking met Saxion). We bouwen het bestaande initiatief Techniek Werkplaats Masterclasses op De Marke verder uit. Daarnaast doen we mee aan (regionale ) initiatieven rond Techniek in het primair onderwijs. En bouwen we het bestaande initiatief Week van de Techniek verder uit.

Projectleden
Alfred Garritsen
Allard Bloem
Robert van Strien
Wilfred Wiggers
Gerben Beusekamp
Jan Haverkamp

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op