Met dit project willen we de kwaliteit van technisch onderwijs in het vmbo verbeteren. Ook willen we een betere aansluiting van technisch onderwijs in het vmbo op moderne technologieën en op techn(olog)ische vervolgopleidingen in het MBO.

Hoe we dit doen?
We actualiseren het curriculum wat betreft bestaande profiel- en keuzevakken. Hierin verwerken we nieuwe technologieën en innovaties. Denk aan VR, robotica, sensoren en windmolens. Dit doen we in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo. We onderzoeken en ontwikkelen nieuwe keuzevakken op technisch en technologisch gebied. Onder andere op het gebied van Clean Tech, in samenwerking met bedrijfsleven en de CleantechRegio.   

We nemen deel aan (regionale) initiatieven rond Techniek in de bovenbouw en bouwen het bestaande initiatief Techniek in Bedrijf (TiB) uit voor 3e jaar vmbo-leerlingen. We verbeteren en vergroten het aanbod van stages in het bedrijfsleven en het mbo. En we ontwikkelen een visiedocument en activiteitenplan op stages, inclusief positie MatchPOinD.

Projectleden
Alfred Garritsen
Wim Blankvoort
Marye Teunis-Top
Maarten Cleine
Ed Jongkind
Annemarie Ophof
Dirk van het Hekke
John Pikaar
Jan Haverkamp

Bedrijfsbezoeken

Organisaties

Naam bedrijf of contactpersoon

Andere info

Info

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op