Meer leerlingen in de overige profielen, Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg interesseren voor techniek en technologie. Dat is het doel van dit project. We willen het techn(olog)isch aanbod voor deze leerlingen vergroten. Leerlingen die een keuzevak willen volgen in de techniek willen we niet afhankelijk maken van het aanbod van de eigen vmbo-school. En we willen de doorstroom vanuit overige profielen, GL en TL naar techn(olog)ische vervolgopleidingen in het mbo vergroten.

Hoe we dit doen?
We willen keuzevakken harde techniek mogelijk maken voor leerlingen van alle overige profielen. En we willen dit vanuit Technicampus ook aanbieden aan andere VO-scholen binnen de Stedendriehoek, zoals Zutphen en Apeldoorn. Het aanbod van het keuzevak Groen Machinepark willen we uitbreiden. We onderzoeken de behoefte van partnerscholen naar het keuzevak Groene Machinepark. We versterken technologische componenten en verbindingen binnen de profielen Z&W, HBR, E&O en D&P. En we actualiseren het curriculum om het praktijkcomponent en de technologische vormgeving van GL en TL te versterken.

Projectleden
Wouter Oortgiesen
Heidi Teeninga
Samai Steevenz
Harmen Blok
Jac van Beek 
Judith Wolf
Harm van Hal
Gerdi Jonkman
Maarten van de Kamp
Maarten Berkhout
Jan Haverkamp

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op