De ontwikkeling in de techniek gaat razendsnel. Willen we leerlingen goed opleiden, dan moeten ook docenten en instructeurs hun kennis op peil houden. Dit project is gericht op gekwalificeerde docenten en instructeurs (voor de technische profielen) volgens het principe van permanente scholing: leven lang ontwikkelen. Ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven worden zoveel als mogelijk vertaald naar het vmbo.

Hoe we dit doen?
We werken eraan dat het onderwijzend personeel voldoet aan de nieuwe bevoegdheidseisen, behorend bij de nieuwe profielen (aansluiten bij professionaliseringspalet regio Twente). We trekken nieuwe docenten aan met de benodigde kwalificaties en expertise (onderwijsontwerp, beroepspraktijk). We organiseren docentenstages en/of docentexcursies, in samenwerking met Sterk Techniek Onderwijs Apeldoorn.

We onderzoeken de mogelijkheden om hybride docenten aan te stellen: docenten die deels werkzaam zijn in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven. We streven naar uitwisseling van docenten en instructeurs tussen vmbo- en mbo-instellingen. En we willen docenten onderdeel laten uitmaken van elkaars examinering (over en weer vmbo en mbo) of meesterproef.

Projectleden
Marc Kuyper
Marye Teunis-Top
Maroeska Buter
Caroline Stam
Wilfred Wiggers
Jan van Duuren
Jan Haverkamp

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op