We willen dat meer leerlingen vanuit het vmbo kiezen voor techniek in het mbo. We werken ook aan betere doorlopende leerlijnen vanuit vmbo naar mbo: een soepele overgang en minder uitval en switchgedrag in het techn(olog)isch mbo.

Hoe we dit doen?
Door het afstemmen van de lesstof, levende opdrachten en een duidelijk beroepsbeeld te schetsen werken we aan een betere doorlopende leerlijn vanuit profiel M&T naar MBO Autotechnologie. De doorlopende leerlijn vmbo - mbo ICT heeft ook onze aandacht. We benaderen ICT vanuit alle profielen, vooral binnen profiel PIE en D&P en ter stimulering van ander profielen.

We willen nieuwe doorlopende leerlijnen ontwikkelen: weerbaarheid (omgaan met teleurstellingen, werkende leven) en leefstijl (ergonomie/tillen en houding/actieve levensstijl. In combinatie met techniekprofielen BWI, PIE en M&T met Z&W. Op locatie De Marke, willen we een doorlopende leerlijn aanbieden, bijvoorbeeld mbo M&T en mbo Electro- en Installatietechniek, passend bij vraag vanuit arbeidsmarkt.  

We zetten ons in voor voorlichting vanuit het mbo aan ouders van leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Projectleden
Heidi Teeninga
Tom Hentschke
Marye Teunis-Top
Wim Blankvoort 
Alie de Haas 
René Veldhoen
Jon Dogger
Bernard Veltien
Dirk van het Hekke
Roel Jorritsma
Jan Haverkamp

 

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op