Patrick Grijpma is ‘onderwijsmakelaar’. Hij koppelt vmbo-leerlingen op zoek naar een stageplek aan bedrijven uit de regio. Dat moet natuurlijk van beide klanten klikken. Hij doet dit vanuit Sterk Techniek Onderwijs met als hoofddoel: meer jongeren enthousiast maken voor techniek.

Wat doet zo’n onderwijsmakelaar?
Patrick is één dag in de week druk met deze taak. 'Ik heb alle bedrijven bezocht die meedoen aan het project. We bespraken wat zij nodig hebben van ons. Hoe kunnen zij onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden? Daar hebben we afspraken over gemaakt. Daarnaast hebben we gekeken naar een hechtere samenwerking. Denk daarbij aan kennisoverdracht, gastcolleges, bedrijfsbezoeken en het uitlenen of doneren van lesmateriaal.'

'Ik heb globaal in kaart gebracht wat de bedrijven van ons nodig hebben,' gaat Patrick verder. 'Met deze informatie ben ik naar de techniekprofielen op school gegaan. De vakdocenten hebben dit vervolgens, samen met de betrokken bedrijven, verder uitgewerkt. Nu is het alleen nog zaak om de juiste leerlingen te koppelen. De match tussen leerling en bedrijf moet top zijn. De vakdocenten zijn hier heel belangrijk in. Zeker omdat ze ook stagebegeleider vanuit de school zijn. Die heeft intensief contact met de begeleider van het bedrijf. Zo willen we de stage zo waardevol mogelijk maken. Voor leerling én bedrijf.'

Verder uitbreiden
'Sterk Techniek Onderwijs is een aanjager in de verbinding tussen scholen en het technisch bedrijfsleven. Maar ik wil ook andere sectoren bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Met het Deventer Ziekenhuis zouden we graag meer samenwerken. En wat denk je van alle prachtige bedrijven in de horeca en het toerisme? Ook in die sectoren willen we de samenwerking opvoeren. Ik heb veel contacten in deze branches. Ik sta te popelen om daar meer mee te gaan doen. Al die leerlingen die straks lekker bij een bedrijf aan hun toekomst kunnen ruiken, fantastisch! Daar doe ik het voor.'

'De stages voor Sterk Techniek Onderwijs hebben we goed in kaart. De arbeids-oriënterende stage in leerjaar drie en de beroepsgerichte in de vierde. Het is goed dat we ze een update hebben gegeven. Ook de bedrijven hadden hier behoefte aan. Een vast contactpersoon vanuit school bijvoorbeeld, in plaats van veel verschillende docenten. Dit werk is top om te doen. Superleuk en heel uitdagend. En natuurlijk wil ik ook gewoon les blijven geven. Dat kan ik nog niet missen. En de term onderwijsmakelaar? Die heb ik niet bedacht hoor. Maar hij doet het goed in de praktijk. Prima zo dus.'

Ons nieuws in jouw mailbox? Schrijf je hier in.Inschrijven