Leerlingen van het Zone.college kregen vorige week gastlessen van het VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. Deze organisatie zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ICT te vergroten.

Verschillende vrouwen met allerlei beroepen kwamen langs om iets te vertellen over hun vak. De gastlessen begonnen algemeen: bèta, techniek IT: waar hebben we het dan over? Welke beroepen kennen de leerlingen al. De professionals lieten met voorbeelden zien hoe divers techniek is. Wat ook aan bod kwam: bestaan mannen- en vrouwenberoepen? Kan iedereen elk beroep doen? Waarom vinden we het ene beroep beter passen bij de ander? Worden we geboren met verschillende hersenen of kunnen we overal even goed in worden door te oefenen en vaak te blijven proberen?

Aan het einde van de gastles mochten leerlingen de professionals interviewen. Er werden allerlei vragen gesteld: hoe is de werkverdeling tussen man en vrouw? Wie zou wat beter kunnen? Hoeveel verdien je? Hoe gemengd is het bedrijf? De lessen waren erg leuk. De leerlingen waren over het algemeen geïnteresseerd en getriggerd om na te denken over het vak techniek.

Over VHTO
Het aandeel vrouwen in bèta, technisch en IT is slechts 16%. Ook missen werkgevers een enorme pool aan talent. Onderzoek laat zien dat meisjes al op vroege leeftijd een studie of beroep in bèta, techniek en IT uitsluiten. Dat komt door genderstereotype invloeden, een beperkt beeld van technische opleidingen en beroepen, weinig zelfvertrouwen in exacte vakken en het ontbreken van rolmodellen. VHTO zet zich daarom in voor meer meiden in bèta, techniek en IT.  

Ons nieuws in jouw mailbox? Schrijf je hier in.Inschrijven