Kinderen van jongs af aan laten kennismaken met techniek. De kwaliteit van het technisch onderwijs en docenten verbeteren en meer praktijkgericht onderwijs door een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Daar werken we aan met Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello. In ontwikkelteams werken we aan 9 projecten.

De ontwikkeling in de techniek gaat razendsnel. Willen we leerlingen goed opleiden, dan moeten ook docenten en instructeurs hun kennis op peil houden. Dit project is gericht op gekwalificeerde docenten en instructeurs (voor de technische profielen) volgens het principe van permanente scholing: leven lang ontwikkelen. Ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven worden zoveel als mogelijk vertaald naar het vmbo.

Meer leerlingen in de overige profielen, Gemengde Leerweg en Theoretische Leerweg interesseren voor techniek en technologie. Dat is het doel van dit project. We willen het techn(olog)isch aanbod voor deze leerlingen vergroten. Leerlingen die een keuzevak willen volgen in de techniek willen we niet afhankelijk maken van het aanbod van de eigen vmbo-school. En we willen de doorstroom vanuit overige profielen, GL en TL naar techn(olog)ische vervolgopleidingen in het mbo vergroten.

Met dit project willen we de kwaliteit van technisch onderwijs in het vmbo verbeteren. Ook willen we een betere aansluiting van technisch onderwijs in het vmbo op moderne technologieën en op techn(olog)ische vervolgopleidingen in het MBO.

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op