Kinderen van jongs af aan laten kennismaken met techniek. De kwaliteit van het technisch onderwijs en docenten verbeteren en meer praktijkgericht onderwijs door een goede samenwerking met het bedrijfsleven. Daar werken we aan met Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello. In ontwikkelteams werken we aan 9 projecten.

De titel van dit project spreekt voor zich: we willen meer meiden die kiezen voor technische profielen. Want techniek is niet alleen voor jongens!

Meer leerlingen in de onderbouw van het vmbo interesseren voor techniek en technologie. Daar werken we aan met dit project. We willen de aansluiting verbeteren van techniek in de onderbouw op techniek in de bovenbouw (profielen/keuzevakken). En leerlingen in de onderbouw van het vmbo voorlichten over opleidings- en doorstroommogelijkheden binnen MBO Techniek.

Hoe eerder je kinderen kennis laat maken met techniek, hoe meer tijd je hebt om hun interesse te wekken. Dat is het doel van dit project: meer leerlingen in het primair onderwijs duurzaam interesseren voor en in aanraking brengen met techniek en technologie. Daarnaast willen we Wetenschap & Technologie onderwijs op de basisschool beter laten aansluiten op het techn(olog)isch onderwijs in het vmbo.

Ook met ons samenwerken?

Sterk techniekonderwijs en kinderen warm krijgen voor technische opleidingen, dat moeten we gezamenlijk oppakken. Wil jij samen met ons bouwen aan sterk techniekonderwijs? Neem contact met ons op.

Neem contact op